Paski do Glukometru GensuCare

Paski do glukometru GensuCare. Monitorowanie krwi pod kątem glukozy jest podstawowym sposobem samokontroli u diabetyków.

 

Opakowanie 50 szt. (2 x 25)

Do wykonania pomiaru wymaga jedynie 5 uml krwi pełnej kapilarnej.

Paski GensuCare stosowane są do pomiaru przy użyciu systemu monitorowania poziomu glukozy we krwi. Działanie systemu GensuCare polega na pomiarze niewielkiego prądu elektrycznego pojawiającego się w reakcji glukozy we krwi z odczynnikami w pasku testowym.

Glukometr oblicza wartość tego prądu i przekształca ją na liczbowy wynik oznaczający poziom glukozy we krwi, który jest wyświetlany na ekranie urządzenia mobilnego. Wyniki badań wykonanych przy użyciu systemu GensuCae są równoważne z wynikami otrzymanymi z badań osocza.

Należy używać wyłącznie świeżej krwi pełnej włośniczkowej. Nie należy używać surowicy ani osocza. Szczegółowe instrukcje dotyczące wszystkich procedur, w tym pobrania próbek krwi, przedstawiono w instrukcji użytkowania dołączonej do systemu Gensucare.

Producent: PHILOSYS

Glukometry wykorzystują do pomiaru paski testowe do pomiaru glukozy, które są jednorazowego użytku i po zużyciu należy je bezpiecznie zutylizować. Dostępne są także glukometry bezinwazyjne lub bez paskowe. Glukometr Safe AQ możesz kupić w sklepie e-medical.eu oraz paski do glukometru Safe AQ w sklepieredmed.pl

Glukometr