Paski do glukometru Accu-Chek Instant

Paski testowe do glukometru Accu-Chek Instant przeznaczone są do stosowania w celu ilościowego pomiaru stężenia glukozy w świeżej pełnej krwi kapilarnej z palca, dłoni, przedramienia i ramienia, jako pomoc w monitorowaniu skuteczności kontrolowania stężenia glukozy.

Nowoczesny glukometr Accu-Chek Instant umożliwia automatycznie przesyłane za pomocą Bluetooth do aplikacji mobilnej mySugr PRO. Takie połączenie maksymalnie wspiera terapię cukrzycy.

Użytkownik Accu-Chek Instant z aplikacją mySugr otrzymuje zaawansowaną funkcjonalność w monitorowaniu cukrzycy, m.in.:

prowadzenie dzienniczka wyników na telefonie,

przesyłanie raportów,

kalkulator Bolusa

przypomnienia o kontroli glukozy na telefonie

System Accu-Chek Instant spełnia wymogi normy ISO 15197:2013

Specyfikacja techniczna pasków testowych Accu-Chek Instant

  • Granica wykrywalności (najniższa wyświetlana wartość): 10 mg/dL (0,6 mmol/L) paska
  • Zakres pomiarowy systemu: 10–600 mg/dL (0,6–33,3 mmol/L)
  • Wielkość próbki: 0,6 μL
  • Czas trwania pomiaru: <4 sekund
  • Sposób przechowywania 30°C

Metoda pomiaru:
Enzym użyty w reakcji na pasku do badania cukru, FAD-zależna dehydrogenaza glukozowa (GDH) wyi-zolowana z A. oryzae przekształca glukozę w próbce krwi do glukonolaktonu. Reakcja ta wywołuje nieszkodliwy prąd stały, który jest przetwarzany za pomocą glukometru w celu interpretacji wyniku pomiaru stężenia glukozy we krwi. Próbka jak i warunki środowiskowe są oceniane za pomocą prądu zmiennego i stałego.

Paski do kontroli glikemii podają wyniki, które odpowiadają stężeniu glukozy w osoczu krwi zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, IFCC). Dlatego też glukometr wyświetla wartości w odniesieniu do stężenia glukozy w osoczu, mimo że na test paskowy zawsze naniesiona zostaje krew pełna.

Korzystając z glukometru Accu-Chek Instant należy zawsze przestrzegać obowiązujących zasad dotyczących obchodzenia się z przedmiotami, które mogą być skażone materiałem ludzkiego pochodzenia. Należy przestrzegać przepisów higieny i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danym laboratorium lub ośrodku.

Opakowanie zawiera 100 pasków do pomiaru glukozy

Producent: Roche

Glukometry wykorzystują do pomiaru testy do pomiaru glukozy, które są jednorazowego użytku i po zużyciu należy je bezpiecznie zutylizować. Dostępne są także glukometry bezinwazyjne lub bez-paskowe. Glukometr Safe AQ możesz kupić w sklepie e-medical.eu oraz paski do glukometru Safe AQ w sklepie redmed.pl

Glukometr