Glukometr Safe-AQ – Nowa Rodzina Narzędzi Do Monitorowania Glikemii

Na rynku pojawiła się nowa marka glukometrów, z których każdy oferuje inne funkcje, ale wszystkie charakteryzują się wysoką jakością i intuicyjną obsługą.

Każda osoba ma różne potrzeb i upodobania co do osobistego glukometru, dlatego Safe-AQ występuje w 3 różnych wersjach Smart, Voice i Air, ale działające z  tymi samymi paskami testowymi.

Glukometry Safe-AQ mają wysoką dokładność wyników i wymagają bardzo małej próbki. Doskonale się dla pacjentów do samokontroli glikemii, oraz jako narzędzia diagnostyczne w placówkach medycznych.

Najważniejsze cechy glukometrów Safe-AQ

Próbka świeżej krwi kapilarnej o wielkości 0,6 µl wystarczy aby uzyskać wynik w ciągu 5 sekund.

Enzym GDH-FAD – zastosowany w testach do glukometru Safe-AQ Air eliminuje wpływ aż 74 substancji endo i egzogennych, w tym cukrów prostych maltozy, galaktozy, fruktozy oraz wielu leków jak ampicylina, penicylina, ibuprofen, kwas askorbinowy itd.

Automatyczne kodowanie paska testowego po jego włożeniu.

Ujednolicona norma dokładności EN ISO 15197:2015 dla systemów monitorowania stężenia glukozy obowiązuje w całej Europie od 1 lipca 2017 r.

Standard ISO określa minimalny próg dokładności, jaki systemy monitorowania stężenia glukozy we krwi (czyli glukometry) muszą osiągnąć, aby możliwe było ich dopuszczenie na rynek krajów Unii Europejskiej. Nową ujednoliconą normę EN ISO 15197:2015 oparto na międzynarodowych standardach dla systemów monitorowania stężenia glukozy we krwi ISO 15197:2013.

Do żadnego państwach EU nie mogą być sprowadzane paski do glukometrów, które nie spełniają nowej normy.

Glukometr