Glukometr Accu-Chek Go (wycofany w 2016)

Glukometr Accu-Chek Go nie jest już dystrybuowany na polskim rynku. Wyróżniał się krótkim czasem pomiaru glukozy i wieloma zaawansowanych funkcjami które pomagały w codziennym oznaczaniu cukru w krwi. Aparat bez trudu mieści się w dłoni, a dwa przyciski umożliwiają łatwe wyszukiwanie danych.

Dystrybucja Accu-Chek Go na polskim rynku jest już zakończona.

Glukometr Accu-Chek Go umożliwiał z próbki krwi o objętości 1,5 µl uzyskać wynik w ciągu ok. 5 sek.

 

Glukometr Accu-Chek Go automatycznie się włączy kiedy zostanie włożony do nie pasek testowy, oraz wyłączy się od razu po usunięciu paska. Urządzenie się również wyłącza po upływie 60 lub 90 sekund (możliwość samodzielnego ustawienia).

Funkcje glukometru Accu-Chek Go:

Użytkownicy mogą zdefiniować zakres wartości docelowych. Aparat sygnalizuje dźwiękowo ostrzeżenia, jeśli uzyskany wynik jest poza wyznaczonym przedziałem.

Funkcja ustawienia aż, do 4 alarmów przypominające o konieczności wykonania pomiaru.

Specjalny przycisk umożliwia higieniczne usuwanie zużytych testów paskowych, bez bezpośredniego kontaktu z krwią.

Ostrzeżenie o przeterminowaniu testu pakowego.

Wykrywanie niedostatecznej próbki krwi oraz możliwość dołożenia kropli krwi w ciągu 15 sekund.

Możliwość oznaczania wyników w celu zaznaczenia specjalnych przypadków, np. pomiaru kontrolnego lub wykonanego metodą AST.

Definiowanie ustawień dla konfiguracji szybkiej i standardowej.

Pamięć do 300 pomiarów, wraz z oznaczeniem daty i godziny wykonania badania.

Możliwość wyznaczenia danych statystycznych z 7, 14 i 30 dni.

 

Do działania były wykorzystywane paski testowe Accu Chek.

 

Dane techniczne

 • Zasada pomiaru: określenie stężenia glukozy w świeżej krwi kapilarnej metodą fotometrii współczynnika odbicia światła.
 • Zakres pomiaru: 10-600 mg/dl lub 0,6-33,3 mmol/l
 • Wielkość próbki krwi: 1,5 µl
 • Czas pomiaru: ok. 5 sek.
 • Zasilanie: 1 bateria 3V (typu CR2032), zainstalowana
 • Pojemność baterii: około 1000 pomiarów lub 1 rok (przy 3 odczytach dziennie)
 • Wyświetlacz: 96-segmentowy ciekłokrystaliczny ekran LCD z ikonami
 • Przesyłanie danych do PC: za pomocą portu podczerwieni (do nabycia w Roche Diagnostics Polska)
 • Automatyczne włączanie/wyłączanie:
  • włożenie paska powoduje automatyczne włączenie
  • usunięcie paska powoduje automatyczne wyłączenie
  • aparat wyłącza się po upływie 60 lub 90 sek. od ostatniego pomiaru
 • Pojemność pamięci: 300 pomiarów z oznaczeniem daty i godziny
 • Dane statystyczne: średnie z 7, 14 i 30 dni
 • Automatyczne kodowanie: za pomocą klucza kodującego (układ scalony)
 • Wymiary aparatu: 102 x 48 x 20 mm
 • Masa aparatu:
  • ok. 54 g bez baterii
  • ok. 57 g z baterią

 

Warunki Pracy

 • Zakres temperatur, w których działa aparat: +10°C do +40°C
 • Temperatura przechowywania:
 • bez baterii w temperaturze od +25°C do +70°C
 • z baterią w temperaturze od +10°C do +50°C
 • Dopuszczalna wilgotność względna: poniżej 85% względnej wilgotności
 • Dopuszczalna wysokość: do 4000 m n.p.m.

 

Dostępne w sprzedaży są najnowocześniejsze modele glukometrów

 

Producent: Roche

Glukometr